Nie będzie obowiązkowych badań!

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę deregulacyjną, która zmienia zapisy ustawy o broni i amunicji. Oznacza to, że myśliwi nie będą musieli co pięć lat poddawać się badaniom lekarskim i psychologicznym.

W ubiegłym tygodniu, 14 kwietnia, Sejm odrzucił weto Senatu – który chciał odrzucenia ustawy deregulacyjnej w całości.  Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 234 posłów, przeciw było 200, a 11 wstrzymało się od głosu. Następnie ustawa deregulacyjna trafiła na biurko Prezydenta RP. W dniu dzisiejszym Prezydent podpisał ustawę o „likwidowaniu zbędnych barier administracyjnych i prawnych” w myśl której obowiązek regularnych badań myśliwych (wprowadzony w 2018 r. ) został zniesiony.

Obowiązek badań ustanie  po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wobec wciąż obowiązujących przepisów specustawy COVID-owej należy stwierdzić, iż obowiązek badań, mimo stosunkowo długiego vacatio legis, myśliwych już nie dotknie.

źródło: ZG PZŁ

Powrót.

Comments are closed.