Będzie odstrzał sanitarny dzików

W dniu 19 lutego 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. 

Minister nakazuje odstrzał sanitarny dzików do osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie 0,5 osobnika/km2 na obszarach określonych w załączniku do rozporządzenia, z wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody. Na obszarach objętych odstrzałem sanitarnym, właściwy powiatowy lekarz weterynarii zapewnia wykonanie odstrzału sanitarnego dzików przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie umowy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Obecnie na terenie Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie planowy odstrzał dzików został już prawie w całości wykonany. Plan wykonania odstrzałów jest zatwierdzony przez Nadleśnictwo Gromnik i powoduje to, że w przypadku wykonania pełnego limitu, koło łowieckie nie ma już możliwości eliminacji występujących szkód łowieckich. Na terenie dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie, na wskutek stwierdzonej wścieklizny zamykane są również poszczególne łowiska. Zgodnie z obowiązującym prawem, na terenach objętych wścieklizną obowiązuje całkowity zakaz wykonywania polowań.

(DRz.)  źródło: www.pzlow.pl

Powrót.

Comments are closed.