Bóbr europejski – szkolenie

W minioną niedzielę, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego, na terenach obwodów łowieckich. 

Szkolenie, które zorganizowane zostało w stanicy Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, przeprowadził łowczy koła kol. Janusz Onak. Podczas prelekcji, biorący udział w szkoleniu myśliwi koła, mogli nabyć wiedzę dotyczącą formalno-prawnych aspektów wykonywania odstrzałów. W czasie wykładu, prowadzący zajęcia wskazał także sposoby i formy wykonywania polowań oraz przybliżył charakterystykę tego gatunku.

 

W trakcie zajęć

 

Spotkanie zrealizowano w związku z wprowadzeniem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego w województwie małopolskim. Projekt szkolenia ponadto uwzględniał przedstawienie szczegółowej instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra.

Na terenie Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie do odstrzału zaplanowano 15 osobników. Wykonywanie polowań, realizowane będzie w miejscach największej bytności tych zwierząt. Obszary te charakteryzują się dużymi szkodami spowodowanymi działalnością tego gatunku. Do najczęstszych zaliczyć należy: zniszczenie drzewostanu, zalania łąk i pastwisk a także degradacja cieków wodnych.

 

Szkodliwa działalność bobrów

 

Bóbr europejski castor fiber – gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny bobrowatych (Castoridae). Uważa się go za największego gryzonia Eurazji: masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do 110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo monogamicznym; wiedzie nocny tryb życia. Posiada szereg cech morfologicznych, które ułatwiają mu prowadzenie ziemnowodnego trybu życia – może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut. Bóbr należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m. Do najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia.

W przeszłości zasięg występowania gatunku obejmował całą strefę umiarkowaną Europy i Azji, do czasów dzisiejszych wyginął w wielu regionach Europy. Można go spotkać w północnej części Eurazji: od Francji, przez Europę Środkową, Skandynawię, po Rosję, wraz z azjatycką jej częścią, a także w chińskim regionie Sinciang i w zachodniej Mongolii.

W większości krajów europejskich Castor fiber podlega ochronie na podstawie dwóch aktów prawnych: Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk oraz dyrektywy siedliskowej. W Polsce jest gatunkiem częściowo chronionym.

(DRz.) fot. J. Onak

Powrót.

Comments are closed.