By w zimie nie brakło karmy

Sierpień to czas wytężonej pracy nie tylko dla rolników. Również myśliwym właściwie gospodarującym łowisko pozostaje wiele do zrobienia.

Prace w polu

W drugiej połowie sierpnia członkowie Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie pracowali przy zbiorach upraw rolnych, które odpowiednio przygotowane, staną się zimową karmą dla zwierząt. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wszystkie prace przy uprawach zbóż, myśliwi z koła „Dzik” wykonali w wolnym czasie, oraz w oparciu o własny sprzęt i finansowe środki.

Wiązanie snopków

Tylko pełne zaangażowanie członków koła, daje gwarancję, że populacja gatunków zwierząt łownych utrzyma się na właściwym poziomie. W związku z czynionymi przygotowaniami do zimowego okresu, do magazynu pasz stanowiącego własność koła, przywieziono również obfitą porcję różnego rodzaju ziaren zbóż. We wszystkich pracach udział wzięli członkowie koła, oraz osoby odbywające staż kandydacki.

Rozładunek paszy

To jednak nie koniec jesienno-zimowych przygotowań, bowiem członkom koła, pozostało jeszcze dobudowanie nowych paśników i podsypów a także przegląd i modernizacja tych urządzeń, które na terenach łowiska są już rozlokowane.

Powrót.

Comments are closed.