Dzik na „Zającu”

W dniu 08.06.2019 roku na strzelnicy myśliwskiej w Sieradzy FIUK odbyły się ogólnopolskie zawody w strzelectwie myśliwskim o Puchar Normy. Zawody zostały przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim. Zawodnicy rywalizowali w czterech klasach: mistrzowskiej, powszechnej, Dian i nowej klasie C dla myśliwych o stażu do 5 lat. Zawody otworzył Łowczy Okręgowy Krzysztof Łazowski a następnie sędzia główny zawodów omówił warunki bezpieczeństwa, regulamin zawodów oraz przedstawił sędziów na poszczególnych konkurencjach. W składzie sędziowskim znalazło się trzech członków Koła Łowieckiego Dzik, sędziów, instruktorów strzeleckich, członków komisji strzeleckiej: Kozioł Kazimierz, Krzysztof Pasek oraz Janusz Onak. Przypadło im w udziale wspólnie sędziować na konkurencji Zając.

 

Sędziowanie na konkurencji Zając

 

Zgodnie z przyjętym podziałem zadań przygotowanym przez przewodniczącego komisji strzeleckiej Janusza Garbarza zadaniem osób wyznaczonych do sędziowania na danej konkurencji nie jest tylko sędziowanie w trakcie zawodów ale także przygotowanie stanowiska przed zawodami, przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich na urządzeniach i dbałość o dobry stan całego stanowiska. Z nałożonych obowiązków członkowie koła wywiązują się wzorowo.

 

W trakcie zawodów o Puchar Normy

 

W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników, mimo wysokiej temperatury zawody przebiegły bez zakłóceń a poziom był bardzo wysoki. Zawodnicy wysoko ocenili przygotowanie strzelnicy do zawodów. Wyniki zawodów są dostępne na stronie Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie

 

Rywalizacja Dian

 

(J.O.) foto S.Dziedzic

Powrót.

Comments are closed.