Harmonogram wydawania paszy – sezon 2014/2015

Pasza wydawana jest w godzinach 8.00-8.30 w podane poniżej dni. Wydawaniem paszy zajmuje się kol. Józef Żurowski lub w przypadku jego nieobecności inny wyznaczony myśliwy.

– 3 styczeń 2015 (sobota)

– 10 styczeń 2015 (sobota)

– 18 styczeń 2015 (niedziela)

–  25 styczeń 2015 (niedziela)

– 1 luty 2015 (niedziela)

– 8 luty 2015 (niedziela)

– 15 luty 2015 (niedziela)

– 22 luty 2015 (niedziela)

– 1 marzec 2015 (niedziela)

/admin/

powrót »