Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie – /charakterystyka oraz krótki rys historyczny/

Historyczne korzenie koła sięgają 1953 roku, kiedy to dziewięciu ambitnych, zawładniętych pasją św. Huberta ludzi postanowiło założyć własne koło łowieckie, które otrzymało numer cztery. Czasy w których rozpoczynali swoją przygodę z myślistwem nie należały do łatwych. Na swojej drodze spotkali wiele kłód pod nogami, które jednak z rozmysłem i werwą usuwali. Przede wszystkim należy wspomnieć o braku odpowiedniej broni, w owych wczesnych latach myśliwi zmuszeni byli wyruszać na polowania z wysłużonymi dubeltówkami oraz z pasami wypełnionymi nabojami wyprodukowanymi tylko sobie znanymi sposobami. Dużo uwagi poświęcano dokarmianiu zwierzyny. Pasze magazynowano w wielu punktach rozmieszczonych w terenie tj. w domu prywatnym ,w szkole w Pogórskiej Woli, w leśniczówce w Bistuszowej oraz w leśniczówce w Ryglicach.

 

Założyciele Koła – lata 50

 

Właściwe prowadzenie gospodarki łowieckiej wymuszało potrzebę upraw poletek. Poletka takie lokalizowane były w różnych częściach terenu. Pod koniec lat siedemdziesiątych koło otrzymało bezpłatnie w użytkowanie od Urzędu Gminy Skrzyszów dwa hektary ziemi w Pogórskiej Woli przeznaczonej do uprawy. Postanowiono zagospodarować ją rolniczo dla uprawy kukurydzy, żyta i owsa oraz zbudowano oczko wodne, które zostało zarybione ku uciesze myśliwych-wędkarzy. Prace na działce prowadzone były przez myśliwych ochotników. Jednakże po trzech latach ze względu na nieopłacalność upraw działkę zwrócono właścicielowi.

 

Początki łowieckiej działalności
Początki łowieckiej działalności

 

Od początku działalności koła dużą bolączką był brak własnej siedziby. Spotkania członków koła odbywały się w różnych miejscach m. in. w Zakładzie Karnym czy Radzie Miasta Tarnowa. Tułaczka ta zakończyła się w 1980 roku, kiedy to udało się przejąć budynek po likwidowanej kopalni piasku w Pogórskiej Woli. Budynek wymagał jednak gruntownego remontu i przeróbki. Wszystkie te prace zostały wykonane przez członków koła z dużym zaangażowaniem. W taki sposób w krótkim czasie wyłonił się domek myśliwski.

 

Domek myśliwski - Pogórska Wola 1980 rok
Domek myśliwski – Pogórska Wola 1980 rok

 

W roku 1997 nastąpiła zmiana numeracji obwodów w związku z podpisaniem nowych umów dzierżawy terenu i tak powstały nowe obwody 37 i 47. Na dzień dzisiejszy obwody te zaliczone są do obwodów polnych i ich łączna powierzchnia wynosi 10 692 ha w tym 2 011 ha lasów.

Stan zwierzyny na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat był różny. W obwodach 18 i 19 przede wszystkim można było odnaleźć drobną zwierzynę, taką jak zając i kuropatwa, która była najliczniej pozyskiwana przez myśliwych. Zdarzały się takie polowania, z których na 10-12 strzelb, wracano z około 100 zającami. Niedosyt natomiast powstawał w umysłach myśliwych kiedy mówiono o zwierzu grubym, gdyż owe ziemie nie dopisywały w ten rodzaj zwierzyny. Dobry stan zająca oraz potrzeba pozyskania środków na utrzymanie dużego terenu wymusił w tym okresie podjęcie decyzji o odłowach zajęcy, które zaczęto eksportować do Francji i Niemiec.

Dzięki intensywnie prowadzonej gospodarce łowieckiej, stopniowo w terenie zaczęła się pojawiać zwierzyna gruba, tzn. sarna oraz dzik, która najliczniej poczęła występować w obwodzie numer 26, czyli na terenach Zalasowej oraz Ryglic, które miały bardzo dobre warunki geograficzne, tzn. były górzyste i dobrze zalesione. W innych obwodach dziki nie miały ostoi, były to zazwyczaj zwierzęta przechodnie z innego terenu. Wzrost stanu zwierzyny bezpośrednio wpłynął na finanse koła, poprzez środki uzyskane ze sprzedaż tuszy pozyskanych zwierząt.

Szczęśliwym zdarzeniem było pojawienie się bażantów, które przypadkowo przywędrowały do nas z innych terenów. Aby zwiększyć ich liczebność Zarząd postanowił dodatkowo systematycznie je zakupywać i zasiedlać nimi łowiska.

W połowie lat dziewięćdziesiątych w sposób jaskrawy wystąpiły problemy finansowe koła. Starając się je rozwiązać ówczesny łowczy Stefan Pikus zainicjował polowania dewizowe, zapraszając myśliwych z Niemiec. Polowania te są kontynuowane do dnia dzisiejszego przynosząc dla koła wpływ gotówki pozwalającej na stabilne jego funkcjonowanie.

 

Członkowie Koła - lata 90
Członkowie Koła – lata 90

 

W 2009 roku, wskutek uderzenia pioruna, całkowitemu zniszczeniu uległ domek myśliwski wykorzystywany przez członków koła. Dzięki niezwykle sprawnym oraz skutecznie zorganizowanym pracom, domek został poddany generalnemu remontowi. Obecnie jego położenie, wygląd, oraz funkcjonalność jest wizytówką koła a organizowane zebrania, koleżeńskie spotkania czy wieczornice pomagają zacieśniać koleżeńskie więzi. W rejonie domku usytuowany jest murowany magazyn pasz, oraz nowoczesna chłodnia, służąca myśliwym do przechowywania upolowanych tusz zwierzyny łownej.

 

Obecna siedziba koła
Obecna siedziba koła

 

Działalność koła to również skuteczna, od kilku lat, walka z kłusownictwem. W 2008 roku z inicjatywy Zarządu Koła rozpoczęto realizację działań „Knieja”, które przeprowadzane wraz z funkcjonariuszami z Posterunku Policji w Skrzyszowie oraz Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, przyniosły wymierne efekty. Do najważniejszych z nich należą:

– zlikwidowanie dwóch nielegalnych hodowli dzików, zatrzymanie sześciu kłusowników, oraz ujawnienie nielegalnie posiadanej broni palnej.

Należy dodać, że Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie współpracuje również z w Urzędem Gminy w Skrzyszowie a w ramach tejże współpracy w 2011 roku zorganizowano akcję sprzątania lasów, gdzie do jej realizacji wykorzystano również skazanych z zakładu karnego w Tarnowie. Akcja odbiła się szerokim echem w lokalnych mediach, a efekt w postaci ilości zebranych śmieci przerósł organizatorów.

Działalność koła, to również profilaktyka, czyli zorganizowane spotkania w szkołach, gdzie dzieci, oraz młodzież mają okazję wysłuchać prelekcji na temat bezpiecznego poruszania się po lesie, historii łowiectwa, czy innych myśliwskich opowieści.

W dniu 12 czerwca 2013 roku Okręgowa Rada Łowiecka w Tarnowie nadała Kołu Łowieckiemu „Dzik” w Tarnowie Sztandar według wzoru zaprojektowanego przez kol. Janusza Onaka. Sztandar został uroczyście poświęcony i wręczony przez Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnowie kol. Henryka Gąsiora w dniu 23 listopada 2014 roku podczas uroczystych obchodów 60-lecia Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie.

 

Uroczyste wręczenie Sztandaru Koła
Uroczyste wręczenie Sztandaru Koła

 

W tym samym dniu decyzją Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 3 lipca 2013 roku, Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie zostało odznaczone nadaniem Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej. To jedno z najważniejszych wyróżnień dla koła wręczył Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnowie kol.Henryk Gąsior.

 

Odznaczenie Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej
Odznaczenie Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

 

Obecnie Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie działa na terenie 5 gmin: Skrzyszów, Tarnów, Pilzno, Tuchów oraz Ryglice. Teren powierzchni koła po wyłączeniach wynosi 9 796 ha w tym 1994 ha stanowią lasy. Dzierżawiony teren położony jest na obszarze 12 miejscowości. Koło liczy 40 członków, z których większość zamieszkuje na jego terenie, a staż kandydacki obecnie odbywają dwie osoby. Obwód koła Nr 83 zaliczany jest do obwodów polnych. Na terenie łowieckim dominuje sarna polna oraz zwierzyna drobna. Ostatnio w sposób znaczny uległa zwiększeniu populacja dzika, co stało się też przyczyną zwiększonych szkód w uprawach rolnych.

(tekst: Janusz Onak, Dominik Rzepecki).

 

Aktualny wykaz członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie oraz pełnione funkcje:

 1. Babuśka Marek
 2. Boryczko Piotr
 3. Chrupek Edward
 4. Chrupek Leszek
 5. Chwistek Bartłomiej – Przewodniczący Komisji Wyceny Szkód Łowieckich
 6. Chwistek Maciej
 7. Chwistek Stanisław
 8. Ciochoń Jakub
 9. Ciurej Piotr
 10. Fijołek Stanisław
 11. Filip Krzysztof
 12. Fronczewski Piotr
 13. Gbur Tadeusz
 14. Kawa Grzegorz
 15. Knapik Mirosław
 16. Kozioł Kazimierz – członek Komisji Rewizyjnej
 17. Kozioł Władysław
 18. Kupiec Piotr
 19. Malig Czesław – Prezes Koła
 20. Mądel Grzegorz
 21. Milas Marcin
 22. Morawski Maciej
 23. Mozoła Wojciech
 24. Onak Anna
 25. Onak Janusz – Łowczy Koła, Strażnik Łowiecki, członek Komisji Wyceny Szkód Łowieckich, Członek                               Zespołu Redakcyjnego Strony Internetowej Koła
 26. Opoka Piotr
 27. Pacocha Wojciech
 28. Pasek Krzysztof
 29. Potempa Marek
 30. Prendota Paweł- Skarbnik Koła
 31. Roczniak Paweł
 32. Rzepecki Dominik – Sekretarz Koła, Strażnik Łowiecki, Członek Zespołu Redakcyjnego Strony                                                        Internetowej Koła
 33. Rzepecki Janusz –
 34. Salomon Edward
 35. Sereda Eugeniusz
 36. Skórski Zenon – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 37. Stańczyk Piotr
 38. Stańczyk Stanisław – członek Komisji Rewizyjnej
 39. Szatko Mariusz
 40. Ślusarczyk Kazimierz
 41. Wantuch Ryszard
 42. Zeljaś Mateusz
 43. Zeljaś Zbigniew
 44. Żurowski Józef – Strażnik Łowiecki

 

Członkowie Koła - kwiecień 2015 roku
Członkowie Koła – kwiecień 2015 roku

 

Zarząd Koła Łowieckiego "Dzik" w Tarnowie
Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie

 

DSC_5219
Komisja Rewizyjna Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie