Historia po 2009 roku

W 2009 roku, wskutek uderzenia pioruna, całkowitemu zniszczeniu uległ domek myśliwski wykorzystywany przez członków koła. Dzięki niezwykle sprawnym oraz skutecznie zorganizowanym pracom, domek został poddany generalnemu remontowi. Obecnie jego położenie, wygląd, oraz funkcjonalność jest wizytówką koła a organizowane zebrania, koleżeńskie spotkania czy wieczornice pomagają zacieśniać koleżeńskie więzi. W rejonie domku usytuowany jest murowany magazyn pasz, oraz nowoczesna chłodnia, służąca myśliwym do przechowywania upolowanych tusz zwierzyny łownej.

 

Obecna siedziba koła
Obecna siedziba koła

 

Działalność koła to również skuteczna, od kilku lat, walka z kłusownictwem. W 2008 roku z inicjatywy Zarządu Koła rozpoczęto realizację działań „Knieja”, które przeprowadzane wraz z funkcjonariuszami z Posterunku Policji w Skrzyszowie oraz Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, przyniosły wymierne efekty. Do najważniejszych z nich należą:

– zlikwidowanie dwóch nielegalnych hodowli dzików, zatrzymanie sześciu kłusowników, oraz ujawnienie nielegalnie posiadanej broni palnej.

Należy dodać, że Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie współpracuje również z w Urzędem Gminy w Skrzyszowie a w ramach tejże współpracy w 2011 roku zorganizowano akcję sprzątania lasów, gdzie do jej realizacji wykorzystano również skazanych z zakładu karnego w Tarnowie. Akcja odbiła się szerokim echem w lokalnych mediach, a efekt w postaci ilości zebranych śmieci przerósł organizatorów.

Działalność koła, to również profilaktyka, czyli zorganizowane spotkania w szkołach, gdzie dzieci, oraz młodzież mają okazję wysłuchać prelekcji na temat bezpiecznego poruszania się po lesie, historii łowiectwa, czy innych myśliwskich opowieści.

W dniu 12 czerwca 2013 roku Okręgowa Rada Łowiecka w Tarnowie nadała Kołu Łowieckiemu „Dzik” w Tarnowie Sztandar według wzoru zaprojektowanego przez kol. Janusza Onaka. Sztandar został uroczyście poświęcony i wręczony przez Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnowie kol. Henryka Gąsiora w dniu 23 listopada 2014 roku podczas uroczystych obchodów 60-lecia Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie.

 

Uroczyste wręczenie Sztandaru Koła
Uroczyste wręczenie Sztandaru Koła

 

W tym samym dniu decyzją Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 3 lipca 2013 roku, Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie zostało odznaczone nadaniem Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej. To jedno z najważniejszych wyróżnień dla koła wręczył Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnowie kol.Henryk Gąsior.

 

Odznaczenie Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej
Odznaczenie Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

 

Obecnie Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie działa na terenie 5 gmin: Skrzyszów, Tarnów, Pilzno, Tuchów oraz Ryglice. Teren powierzchni koła po wyłączeniach wynosi 9 796 ha w tym 1994 ha stanowią lasy. Dzierżawiony teren położony jest na obszarze 12 miejscowości. Koło liczy 40 członków, z których większość zamieszkuje na jego terenie, a staż kandydacki obecnie odbywają dwie osoby. Obwód koła Nr 83 zaliczany jest do obwodów polnych. Na terenie łowieckim dominuje sarna polna oraz zwierzyna drobna. Ostatnio w sposób znaczny uległa zwiększeniu populacja dzika, co stało się też przyczyną zwiększonych szkód w uprawach rolnych.

(tekst: Janusz Onak, Dominik Rzepecki).

 

Powrót.

Comments are closed.