Hubertus 2019 w Kole Dzik

Kultywowanie tradycji łowieckich to podstawowy obowiązek każdego myśliwego, dlatego ważnym jest uroczyste obchodzenie święta naszego patrona św Huberta. W tym roku obchody te w Kole Łowieckim Dzik  odbyły się w dniu 9.11.2019 roku. W pierwszej części przeprowadzone zostało  polowanie Hubertowskie w łowisku Ładna – Pogórska Wola a udział w nim wzięło 27 myśliwych w tym jedna Diana.

Losowanie stanowisk- Ładna

 

Łowisko ma charakter polny a ponieważ była to sobota rolnicy intensywnie wykonywali jesienne prace polowe. Dużym przyjemnym zaskoczeniem dla wszystkich uczestników polowania był fakt iż rolnicy widząc zbilżających się myśliwych przerywali prace aby umożliwić polowanie w danym miocie. W podziękowaniu prowadzący polowanie zaprosił rolników na myśliwską grochówkę serwowana  w trakcie przerwy w polowaniu. Pokot z polowania był skromny ale pozwolił wybrać króla polowania, wicekróla oraz króla pudlarzy.

Król polowania Ładna

 

Druga część miała charakter biesiadny i odbyła się w domku myśliwskim. Spotkanie to uświetnił są krótką obecnością Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior.  W swoim wystąpieniu wójt podziękował za włączanie się Koła w realizację zadań Gminy i podkreślił że najważniejszą sprawą jest dobrą współpracę  z rolnikami w zakresie ochrony  upraw rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowna oraz właściwe szacowanie i wypłata odszkodowania dla rolników za te szkody. Prezes Czesław Malig podziękował Wójtowi za poświęcony czas i przekazał koszulkę z  emblematem naszego Koła.

Wójt na biesiadzie 2019

 

W kuluarach wspólnie omówiono dalsze plany współpracy w szczególności wspólnych projektów dla  wzbogacenia programu Mundurowego Dnia Dziecka w Gminie.  Biesiada została przygotowana przez członków Koła którzy własnoręcznie przygotowali wyroby, ciasta , stroiki i wystrój sali.  Frekwencja dopisała i biorąc pod uwagę wielkość pomieszczenia można powiedzieć że sala pękała w szwach. Muzykę zapewnił człowiek orkiestra i przy jej taktach biesiada przeciągnęła się do godzin porannych w niedzielę.

Biesiada Hubertowska

 

(J.O.) foto j.onak

Powrót.

Comments are closed.