Inauguracja nowego sezonu!

O planach w nowym sezonie, szkodach w uprawach rolnych a także pracach do wykonania rozmawiano podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, które to odbyło się w dniu 6 kwietnia 2024 roku.

W wiosennej scenerii myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie spotkali się w stanicy koła by omówić plany na kolejne miesiące jego działalności. W spotkaniu podsumowano dotychczasowe wykonane prace a także wskazano na realizację dalszych. Czas spotkania, to również udzielenie absolutorium członkom Zarządu Koła oraz wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzenie otworzył Prezes koła kol. Dominik Rzepecki. W krótkim wstępie przywitał przybyłych myśliwych a także stwierdził prawomocność obrad. Podczas zebrania również głos zabrał Łowczy Koła kol. Janusz Onak podsumowując dotychczasową działalność.

– w sezonie 2023/2024 roku ukończono wiele inwestycji ale przed nami kolejne. Rozwijające się koło to także lepsze działanie dla środowiska i otoczenia – podsumował łowczy koła kol. Janusz Onak.

 

Podczas zgromadzenia
Podczas zgromadzenia

 

Miniony sezon należy do bardzo udanych. Wysokie pozyskanie dzików a także innych zwierząt łownych przyczynia się do minimalizacji tak bardzo uciążliwych dla rolników łowieckich szkód. Skuteczność myśliwych z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie doceniają również samorządowcy tarnowskiego powiatu, kierując do Zarządu Koła podziękowania i słowa uznania.

(DRz.) fot. K. Pasek

 

Powrót.

Comments are closed.