Informacje organizacyjne w związku z planowanym polowaniem w dniu 11.01.2015 roku

Kolejne polowanie zbiorowe przypada na dzień 11.01.2015 roku.

-Zbiórka myśliwych koła oraz zaproszonych gości o godzinie 8.00 pod Zajazdem u Kazika. W szczególnych sytuacjach prowadzący polowanie może zmienić miejsce zbiórki lub wydać indywidualną zgodę na przemieszczenie się we wskazany rejon. 

-Prowadzący polowanie jest obowiązany wyposażyć nagankę w kamizelki odblaskowe oraz w razie potrzeby kołatki.

-Zbiórka naganki /osoby nie mające transportu/ w rejonie sklepu gosposia w Skrzyszowie o godzinie 7.50, lub pod Zajazdem u Kazika godzina 8.00. Koło zapewnia ciepły posiłek.

-Za nagankę (zbiórkę, stan ilościowy oraz wypłatę ekwiwalentu) odpowiedzialny jest gospodarz polowania (pierwszy w harmonogramie w danym dniu). 

-Osoby odbywające staż, obecność na polowaniu obowiązkowa.

/admin/

powrót »