Informacje organizacyjne w związku z planowanym polowaniem w dniu 7.11.2015 roku

Pierwsze polowanie zbiorowe w sezonie 2015/2016 przypada na dzień 7.11.2015 roku.

-Zbiórka myśliwych koła oraz zaproszonych gości o godzinie 8.00 pod Zajazdem u Kazika. W szczególnych sytuacjach prowadzący polowanie może zmienić miejsce zbiórki lub wydać indywidualną zgodę na przemieszczenie się we wskazany rejon.  

-Za nagankę (zbiórkę, stan ilościowy oraz wypłatę ekwiwalentu) odpowiedzialny jest gospodarz polowania (pierwszy w harmonogramie w danym dniu). 

-Prowadzący polowanie jest obowiązany wyposażyć nagankę w kamizelki odblaskowe oraz w razie potrzeby kołatki.

-Osoby odbywające staż, obecność na polowaniu obowiązkowa.

/admin/

powrót »