Informacje organizacyjne w związku z planowanym polowaniu w dniu 03.01.2016 roku

Kolejne polowanie zbiorowe w sezonie 2015/2016 przypada na dzień 03.01.2016 roku.

-Zbiórka myśliwych koła oraz zaproszonych gości o godzinie 8.00 pod Zajazdem u Kazika. W szczególnych sytuacjach prowadzący polowanie może zmienić miejsce zbiórki lub wydać indywidualną zgodę na przemieszczenie się we wskazany rejon.  

-Za nagankę (zbiórkę, stan ilościowy oraz wypłatę ekwiwalentu) odpowiedzialny jest gospodarz polowania (pierwszy w harmonogramie w danym dniu). 

-Prowadzący polowanie jest obowiązany wyposażyć nagankę w kamizelki odblaskowe oraz w razie potrzeby kołatki.

-Osoby odbywające staż, obecność na polowaniu obowiązkowa.

Z uwagi na niskie temperatury należy zadbać o odpowiednie nakrycie wierzchnie!!!

/admin/

powrót »