Informacje organizacyjne w związku z polowaniem w dniu 05.11.2016roku

Pierwsze polowanie zbiorowe w sezonie 2016/2017 przypada na dzień 05.11.2016 roku.

-Zbiórka myśliwych koła oraz zaproszonych gości o godzinie 8.00, na parkingu przy Zajeździe u Kazika. Obowiązuje punktualność.   

-Za nagankę (zbiórkę, stan ilościowy oraz wypłatę ekwiwalentu) odpowiedzialny jest gospodarz polowania.

-Prowadzący polowanie jest obowiązany wyposażyć nagankę w kamizelki odblaskowe oraz w razie potrzeby kołatki.

– Osoby odbywające staż, obecność na polowaniu obowiązkowa. Brak uczestnictwa należy zgłosić łowczemu. 

– Uprasza się Kolegów o zorganizowanie osób pełniących rolę naganki. Na stan obecny potwierdzone mamy 2 osoby, co oznacza, że w pędzeniach będą brać udział myśliwi koła. Przewidziany ekwiwalent to 40 zł. Planowany koniec polowania godzina 13.30. Potwierdzone osoby zgłaszać należy do łowczego bądź sekretarza koła. 

– Obchody dnia Św. Huberta, dla Kolegów którzy wyrazili chęć udziału, rozpoczną się o godzinie 17.00 w gościńcu koła.  

/admin/

powrót »