Informacje organizacyjne w związku z polowaniem w dniu 20.11.2016 roku

Kolejne polowanie zbiorowe w sezonie 2016/2017 przypada na dzień 20.11.2016 roku.

-Zbiórka myśliwych koła oraz zaproszonych gości o godzinie 8.00, na parkingu przy Zajeździe u Kazika. Obowiązuje punktualność.   

-Za nagankę (zbiórkę, stan ilościowy oraz wypłatę ekwiwalentu) odpowiedzialny jest gospodarz polowania!!!

-Prowadzący polowanie jest obowiązany wyposażyć nagankę w kamizelki odblaskowe oraz w razie potrzeby kołatki.

– Osoby odbywające staż, obecność na polowaniu obowiązkowa!!!

– Uprasza się Kolegów o zorganizowanie osób pełniących rolę naganki. Przewidziany ekwiwalent to 40 zł oraz poczęstunek. 

/admin/

powrót »