Informacje organizacyjne w związku z rozpoczynającym się sezonem polowań zbiorowych w sezonie 2017/2018

Z związku z zaplanowanymi polowaniami zbiorowymi, Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie przypominana o zasadach organizacji polowań zbiorowych. Poniższe informację obowiązują podczas trwania całego sezonu 2017/2018 tj;

-Zbiórka myśliwych koła oraz zaproszonych gości o godzinie 8.00, na parkingu przy Zajeździe u Kazika. Obowiązuje punktualność. Za zgodą prowadzącego polowanie dopuszczalnym jest stawiennictwo w innym wskazanym miejscu.

-Za nagankę (zbiórkę, stan ilościowy oraz wypłatę ekwiwalentu) odpowiedzialnym jest gospodarz polowania (pierwszy wskazany na planie).

-Prowadzący polowanie jest obowiązany wyposażyć nagankę w kamizelki odblaskowe oraz w razie potrzeby kołatki.

– Osoby odbywające staż, obecność na polowaniu obowiązkowa.

– Uprasza się Kolegów o zorganizowanie osób pełniących rolę naganki. Przewidziany ekwiwalent to 40 zł oraz poczęstunek(z wyjątkiem dnia Św. Huberta gdzie ekwiwalent wynosi 30 zł). Za stan ilościowy naganki na dany dzień odpowiada gospodarz polowania, z którym należy uwzględnić ilość osób chętnych do naganki.

– W kwestii pobrania rożna, bądź innych urządzeń stanowiących własność koła -informacji udziela gospodarz kol. Paweł Prendota.

– Za apteczkę wraz z zestawem pomocy medycznej odpowiedzialnym jest kol. Paweł Prendota. W przypadku jego nieobecności, inna wskazana osoba.

– Zgodę na zaproszenie gości wydaje każdorazowo łowczy koła (nawet w przypadku jego nieobecności na polowaniu).

/admin/

powrót »