K o m u n i k a t

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, w dniu 27 grudnia 2013 r. upłynął termin wymiany legitymacji o nazwie POZWOLENIE NA BROŃ. Legitymacja o nazwie LEGITYMACJA POSIADACZA BRONI zachowuje ważność bez względu na datę ich wydania.

Wymiany legitymacji można dokonać we wtorki i czwartki w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie – filia Komenda Miejska Policji w Tarnowie ul. Traugutta 4, tel: (14) 628 13 54, (12) 628 13 50.

 Do wymiany legitymacji należy zabrać:

-2 zdjęcia o wymiarach 4×3 cm

-dowód osobisty

-starą legitymację

Wymiana legitymacji jest bezpłatna.

(DRz.)

Powrót.

Comments are closed.