K o m u n i k a t y

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie Informuje:

1. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni – byków pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim odbędzie się w dniu 18.03.2014r. (wtorek) w godz. 900 – 1400 w siedzibie związku tj. przy ul. Urszulańskiej 16 w Tarnowie. Trofea można dostarczać osobiście lub przez przedstawiciela koła (najlepiej łowczego). Przypominamy również o dołączeniu do każdego trofeum metryczek z wymaganymi danymi.  Informacji dla członków  KŁ „Dzik” w Tarnowie udziela łowczy kol. Janusz Onak.

2. W dniu tj. 18.03.2014r. (wtorek) w godz. 900 – 1500  w siedzibie związku przy ul. Urszulańsiej 16  w Tarnowie, odbędzie się wycena medalowa wieńców jeleni oraz zaległych trofeów łowieckich (parostki, oręża dzików i czaszki drapieżników – rokujące na medal).  Informacji dla członków  KŁ „Dzik” w Tarnowie udziela łowczy kol. Janusz Onak.

3. Mając na względzie wypracowane metody współpracy z Małopolskim Inspektoratem Weterynarii w Krakowie dotyczące sposobów zapobiegania oraz zwalczania wścieklizny, Zarząd Okręgowy zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich dzierżawców obwodów łowieckich na terenie województwa małopolskiego o wsparcie i pomoc przy ręcznym wykładaniu szczepionki przeciwko wściekliźnie (przewidywany termin realizacji to połowa miesiąca kwietnia). Szczegółowy zakres postępowania oraz wskazanie obszarów do wykonania powyższego zadania zostanie bezpośrednio uzgadniany przez właściwych miejscowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii wraz z przedstawicielami  kół łowieckich. Informacji dla członków KŁ „Dzik” w Tarnowie udziela sekretarz kol. Dominik Rzepecki.

4.  W związku z wystąpieniem na terenie Polski pierwszych przypadków choroby tzw. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie wskazuje na obowiązek poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku znalezienia lub powzięcia informacji o padniętych dzikach,  celem przeprowadzenia badań. Realizując obowiązek dostarczania próbek krwi z odstrzelonych dzików do badań w kierunku ASF prosimy o dostarczanie ich do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, realizując powyższe systematycznie w ciągu całego roku.  Szczegółowych informacji dla członków  KŁ „Dzik” w Tarnowie udziela łowczy kol. Janusz Onak.

Powrót.

Comments are closed.