K o m u n i k a t

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, iż ocena prawidłowości odstrzału sarn – rogaczy odbędzie się w dniu 14.11.2013r  (czwartek) w godz. 900 – 1500 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ ul. Urszulańska 16 w Tarnowie, tel. kontaktowy 14 6215298.  Szczegółowych informacji dla członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie udziela kol. Kazimierz Kozioł.

Zbierane są również zapisy dla osób chętnych do udziału w kursie dla strażników łowieckich  – szczegółowych informacji dla członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie udziela sekretarz kol. Dominik Rzepecki.

Powrót.

Comments are closed.