Koła mogą zwoływać Walne Zgromadzenia

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas restrykcjami (Rozporządzenie rady ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. 2020.1066), a dokładnie zgodnie z §16 ust. 9, do odwołania zakazuje się organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań i zebrań do 150 osób.

Niezależnie od powyższego pamiętać należy, iż zgodnie z art. 33e ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67) wybory do organów kół łowieckich nie mogą być przeprowadzane wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego.

Na chwilę obecną Walne Zgromadzenia czy też Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia mogą się odbywać przy udziale nie więcej niż 150 osób. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia albo Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie może się znaleźć punkt dotyczący wyboru członków organów kół.

Rząd pracuje nad nowym projektem rozporządzenia, które zakłada złagodzenie obostrzeń, jakie zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Zmiany mają być wprowadzane dwuetapowo, pierwsze od dnia 21 lipca 2020 roku oraz 4 sierpnia 2020 roku.

źródło. www.pzlow.pl

Powrót.

Comments are closed.