Komunikat Zarządu Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie zawiadamia:

Dnia 12.04.2015 roku /niedziela/ o godzinie 15.00 odbędzie się

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie

Miejsce zebrania- Domek Myśliwski w Pogórskiej Woli

 

Porządek zebrania:  

1. Zagajenie i powitanie,

2. Stwierdzenie prawomocności obrad,

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

4. Zatwierdzenie protokołu Walnego Nadzwyczajnego Zabrania Członków Koła z dnia

27.09.2014 roku,

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej,

6. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za minioną kadencję,

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

8. Dyskusja nad sprawozdaniami,

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła

za miniona kadencję oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków

Zarządu Koła,

11. Wybory

a. Głosowanie nad sposobem dokonania wyboru członków Zarządu Koła,

b. Wybory do Zarządu Koła,

c. Wybory Komisji Rewizyjnej,

12. Wybór delegatów na zjazd (wybieramy dwie osoby),

13. Wybór kandydatów do odznaczeń łowieckich,

14. Informacja z działalności Strażników Łowieckich,

15. Szkolenie z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną,

16. Przedstawienie planu gospodarczego na przyszły sezon,

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności i budżetu koła na sezon

2015/2016,

18. Przydzielenie zadań do wykonania w sezonie łowieckim 2015/2016,

19. Zapytania i wolne wnioski,

20. Zakończenie zebrania.

Na zebraniu obowiązuje strój organizacyjnym Polskiego Związku Łowieckiego (mundur wyjściowy). Obecność wszystkich Członków Koła jest obowiązkowa  (par 41 ust 9 Statutu PZŁ).

powrót »