Komunikat Zarządu Koła

W dniu 07.11.2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła.

W trakcie posiedzenia rozpatrzono m.innymi następujące sprawy:

– Przyjęto rezygnację z członkostwa w Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie kol.

Mieczysława Nowakowskiego,

– Przyjęto w poczet członków macierzystych koła kol. Mariusza Szatkę,

– Przyjęto na staż kandydacki do koła Macieja Chwistka.

– Ustalono termin rozpoczęcia dokarmiania tj. z dniem 19.11.2016 roku.

/admin/

powrót »