Komunikat Zarządu Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie zawiadamia:

Dnia 22.04.2017 roku /sobota/ o godzinie 16.00, odbędzie się

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie.

Miejsce spotkania – Domek Myśliwski w Pogórskiej Woli

 Porządek obrad:  

 1. Zagajenie i powitanie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia,
 4. Zatwierdzenie protokołu Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Koła

z dnia 01.10.2016 roku,

 1. Wybór komisji uchwał i wniosków,
 2. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za miniony sezon,
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za sezon ubiegły,
  • zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za sezon ubiegły.
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła,
 1. Przedstawienie planu gospodarczego na przyszły sezon,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności i budżetu koła na sezon

2017/2018,

 1. Szkolenie z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
 2. Wybór kandydatów do odznaczeń łowieckich,
 3. Podsumowanie wykonanych prac gospodarczych w sezonie 2016/2017,
 4. Przydzielenie zadań do wykonania w sezonie łowieckim 2017/2018,
 5. Zapytania i wolne wnioski,
 6. Zakończenie zebrania.

 

Na zebraniu obowiązuje strój organizacyjny Polskiego Związku Łowieckiego.

Obecność wszystkich Członków Koła jest obowiązkowa (par 41 ust 9 Statutu PZŁ).

powrót »