Komunikat Zarządu Okręgowego – zawody strzeleckie w dniu 21.06.2015 roku

Tarnowska Organizacja Łowiecka realizując „Uchwałę NRŁ w sprawie zasad doskonalenia

umiejętności strzeleckich w PZŁ” uprzejmie informuje, że

zawody strzeleckie

 „O Mistrzostwo Okręgu Tarnowskiego”

 i Piknik Myśliwski

odbędą się w dniu 21.06.2015r. (niedziela) o godzinie 900

na strzelnicy myśliwskiej Sieradza – Fiuk

(sekretariat czynny od godziny 800)

Udział reprezentacji kół, zgodnie z uchwałą NRŁ, jest obowiązkowy

 

Strzelania odbędą się zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych

w PZŁ i obejmować będą skrócony wielobój myśliwski tj.

1. strzelania śrutowe – wszystkie konkurencje tj. zając, oś, przeloty, krąg –

wersja skrócona,

2. strzelania kulowe – tj. 5 strzałów na konkurencji rogacz/lis oraz 5 strzałów

na konkurencji dzik.

 

Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:

– zespołowej – obowiązkowa reprezentacja macierzystych członków koła (tylko

klasa powszechna),

– zespołowej – otwartej (trzech najlepszych zawodników w kole bez względu

na klasę – powszechną bądź mistrzowską),

– indywidualnej w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących

posiadających klasę powszechną),

– indywidualnej w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących

posiadających klasę mistrzowską).

 

Koło, które zajmie pierwsze miejsce w klasie powszechnej otrzymuje tytuł mistrza okręgu

a koło, które zajmie pierwsze miejsce w klasie zespołowej – otwartej reprezentuje okręg

w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich.

 

Organizatorzy zapewniają:

– bon żywnościowy dla zawodników – gratis,

– atrakcyjne nagrody rzeczowe,

– wyróżnienia,

– dodatkowe atrakcje przewidziane dla najmłodszych,

– puchary, w tym:

– Puchar Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej dla najlepszej drużyny koła

w klasie powszechnej będącej „Mistrzem Okręgu”,

– Puchar Łowczego Okręgowego dla najlepszego zawodnika w klasie

powszechnej,

– Puchar Przewodniczącego Komisji Strzeleckiej dla najlepszego zawodnika

w klasie mistrzowskiej.

– dodatkowo przewidziany jest dyplom, puchar oraz atrakcyjna nagroda dla

zawodnika, który uzyska najniższy wynik.

Na powyższą imprezę organizatorzy zapraszają wszystkich myśliwych z rodzinami

i sympatykami łowiectwa.

 

Maksymalnie uproszczone konkurencje i zasady oraz atrakcyjne warunki zawodów mają

na celu popularyzację strzelectwa myśliwskiego wśród wszystkich Kolegów Myśliwych.

/admin/

 

powrót »