Komunikat ZO w Tarnowie

Komunikat nr 6

 

koła łowieckie – wszystkie –

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie, niniejszym informuje, że:

1. Ocena prawidłowości odstrzału sarn – rogaczy odbędzie się w dniach:

REJON BOCHNIA

– 24.11.2014r. w. godz. 900

– 15 00

w domku myśliwskim KŁ „Łoś” w Bochni – Pogwizdowie

(kierunek Nowy Wiśnicz), tel. kontaktowy 14 6126184

REJON DĘBICA

– 25.11.2014r. w godz. 900

– 11 00

w siedzibie Nadleśnictwa Dębica, ul. Rzeszowska,

tel. kontaktowy 14 6703329

REJON TARNÓW

– 25.11.2014r. w godz. 1200

 – 16 00

 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ ul. Urszulańska

16, tel. kontaktowy 14 6215298

REJON DĄBROWA TARNOWSKA

– 26.11.2014r. w godz. 900

– 11 00

w siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska

ul. Szarwarska 1,

W oparciu o wyznaczone lokalizacje w których zostanie przeprowadzona ocena

prawidłowości odstrzału istnieje możliwość wyboru dogodnego dla siebie terminu i miejsca.

 

W załączeniu przesyłamy aktualnie obowiązujący arkusz oceny trofeów, który wypełnia

łowczy koła w pozycjach 1 – 6 . Prosimy o dołączenie odpowiednio wypełnionych metryczek

do każdego trofeum.

Trofea łowieckie (czaszka wraz z żuchwą) można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem

przedstawiciela koła (najlepiej łowczego). Podczas oceny ma prawo być obecny myśliwy,

który dokonał odstrzału zwierzyny.

 

powrót »