Komunikaty Zarządu Koła
  1. Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” przypomina o wykonaniu obowiązkowych prac na rzecz koła. Niezrealizowanie wskazanych czynności w terminie, skutkować będzie naliczenie ryczałtu.
  2. W okresie letnim należy zwrócić uwagę na przegląd i konserwacje urządzeń łowieckich.
  3. Z uwagi na nadal zbyt małą ilość paśników oraz podyspów, myśliwy przyporządkowani do poszczególnych podobwodów proszeni są o budowę nowych urządzeń. W przypadku umiejscowienia urządzeń w łowisku każdorazowo należy o tym poinformować łowczego koła.
  4. Myśliwi korzystający z chłodni proszeni są o utrzymanie w niej czystości. Za stan chłodni odpowiedzialny jest ostatni wpisany w rejestrze myśliwy! W przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań, chłodnia sprzątnięta zostanie przez wynajęty podmiot z obciążeniem finansowym ostatniego z niej korzystającego.

/admin/

powrót »