Kwiecień w łowisku

Ten wczesnowiosenny okres dla myśliwych z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, charakteryzuje się wytężoną pracą. Działalność na rzecz łowiectwa jest naszą główną dewizą. Sporo również dzieje się w przyrodzie…

Okres wiosenny to też czas kiedy na świat przychodzą młode osobniki zwierząt łownych. Koźlątka poznające swój teren są bez szans w starciu z watahami wałęsających się psów w łowisku. Niestety pomimo apeli, próśb oraz komunikatów, niektórzy mieszkańcy lekceważą nałożony na nich ustawowy obowiązek trzymania psów na terenie obejścia. Odnosząc się do naszego wspólnego dobra jakim jest przyroda, miejmy na uwadze potrzebę ochrony zwierząt leśnych przed kłusującymi psami. Nie bądźmy obojętni, gdyż wygłodniałe psy mogą zaatakować również  i człowieka.

Do najważniejszych czynności wykonywanych przez myśliwych koła, należą prace polowe w terenie związane z zagospodarowaniem gruntów przeznaczonych na poletka zaporowe. Do wykonania pozostaje również przegląd i modernizacja urządzeń łowieckich. Zlikwidowane zostaną stare zniszczone urządzenia, które nie są już wykorzystywane a ich funkcjonowanie zagraża bezpieczeństwu.

Nadal wykłada będzie sól w lizawkach. Zwierzyna po zimowym okresie potrzebuje uzupełnienia mikroelementów. Starajmy się również bez powodu nie niepokoić zmęczonych zwierząt w lasach.

 

Przegląd i modernizacja ambony

 

Ten pierwszy pozimowy miesiąc, to również czas na podsumowanie myśliwskiego roku a także zaplanowanie nowego. Służyć ma temu jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu organizacyjnym koła tj. Walne Zgromadzenie. Pamiętajmy, że obecność każdego myśliwego jest obowiązkowa o czym mówi statut PZŁ. Szczegółowe informacje zostały umieszczone w zakładce dla myśliwych.

 

W kwietniu polujemy na:

– dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki,

– jenoty, norkę amerykańską i szopa pracza

– piżmaki do 15.04.

Pełnia księżyca  przypada w dniu 11.04.2017 roku (wtorek).

(DRz.)  fot. K. Pasek

Powrót.

Comments are closed.