Marzec w łowisku

W tym pierwszym wiosennym miesiącu spacerując po lesie możemy natknąć się na lochy prowadzące warchlaki. Bez powodu nie niepokójmy naszych leśnych mieszkańców. Pamiętajmy, że każdy zimowy okres powoduje utratę energii zwierząt, które potrzebują spokoju by ją nadrobić.

W marcu możemy również spotkać pierwsze młode zające. Na terenach, gdzie występują kuropatwy stada zaczynają się rozpadać i łączyć w pary. Byki w drugiej i pierwszej klasie wieku zaczynają zrzucać wieńce. Pod koniec miesiąca starsze kozły zaczynają wycierać parostki a ptaki łowne rozpoczynają toki.

W miesiącu tym, wytężoną pracę czeka Zarząd Koła. Podsumowanie wykonanych odstrzałów oraz uwzględnienie wyników inwentaryzacji to pierwszy etap budowy nowego planu łowieckiego. W miesiącu tym podsumowujemy również cały gospodarczy rok, przygotowując nowe plany prac do wykonania w łowisku. Jest to również okres przygotowawczy przed Walnym Zgromadzeniem Członków Koła niestety, który to z uwagi na uwarunkowania pandemiczne nie zostanie zrealizowane w tradycyjnym terminie.

W marcu polujemy na:

– dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki,

– tchórze i kuny

– lisy, jenoty, norkę amerykańską i szopa pracza

– piżmaki

W marcu pełnia księżyca  przypada w dniu 6 marca 2023 roku.

(DRz.) fot. archiwum koła

Powrót.

Comments are closed.