Myśliwi z koła „Dzik” w walce z Afrykańskim Pomorem Świń

Występująca i zarazem bardzo niebezpieczna choroba świń nie ominęła terenów dzierżawionych przez Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie. W połowie lipca 2021 roku bowiem w miejscowości Skrzyszów, na terenie gospodarstwa rolnego wykryto pierwsze w tarnowskim powiecie ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń.  

Z uwagi na zagrożenie zakażenia innych zwierząt w tym bytujących w łowisku dzików, do natychmiastowych działań przystąpili myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, którzy to przeszukiwali tereny dzierżawionych przez koło, celem odnalezienia ewentualnych padłych dzików.

Pierwsza akcja przeszukiwania łowiska odbyła się w dniach 16-20 lipca 2021 roku, gdzie wykonano penetrację łącznie 2500 hektarów lasów, pól i łąk nie ujawniając padłych zwierząt. Tereny objęte przeszukaniem to Skrzyszów, Ładna, Szynwałd, Łękawica oraz Pogórska Wola.

 

W trakcie przeszukiwania łowiska

 

Należy wskazać, że występujące ognisko tej niezwykle groźnej dla zwierząt choroby, pochodzi z gospodarstwa rolnego, gdzie na chwilę obecna nie ma podstaw do stwierdzenia, że choroba przeniosła się na zwierzęta dziko żyjące. Niemniej jednak z uwagi na ewentualne zagrożenie, akcja przeszukiwania terenów łowiska będzie kontynuowana.

(DRz.)  fot. D. Rzepecki,  J. Onak.

 

***********************************************************************************************************

Afrykański pomór świń (ASF) – jest wirusową, zakaźną i zaraźliwą chorobą świń domowych oraz przedstawicieli świniowatych włączając wolno żyjące dziki, guźce i świnie rzeczne. ASF znajduje się na liście A Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i podlega obowiązkowi zgłaszania.

Chorobę wywołuje wirus afrykańskiego pomoru świń (Asfivirus – ASFV). Wirus afrykańskiego pomoru świń jest odporny na wysoką i niską temperaturę, procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie; potrafi przetrwać do 6 miesięcy w mrożonym mięsie, zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Źródło zakażenia stanowią chore świnie domowe oraz dzikie. Nosicielem pośrednim wirusa może być też człowiek. Ludzie nie są jednak wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka.

Choroba najczęściej ma przebieg ostry. Rzadko przebiega nadostro lub przewlekle. Charakterystyczne objawy to brak apetytu, zapalenie spojówek, kaszel, pienisty wypływ z nosa, biegunka, wymioty. Mogą wystąpić drgawki. Śmiertelność prawie zawsze wynosi 100%. Część dzików może przeżyć zakażenie, pozostając jednak nosicielami.

źródło: www.chemivet.pl

Powrót.

Comments are closed.