Nowe paśniki w łowisku

Jesień, to okres wytężonej pracy dla myśliwych oraz osób odbywających staż w Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie. Kilka dnie temu, łowisko wzbogaciło się o trzy nowe paśniki, służące dokarmianiu zwierząt parzystokopytnych.

O tym, jak ważna jest dbałość o stan fizyczny zwierząt łownych nie trzeba nikogo przekonywać. Myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, w szczególny sposób mają na względzie potrzebę utrzymywania stanów populacji zwierząt, zamieszkujących na terenie obwodu koła. Służyć temu mają również, wykonywane urządzenia łowieckie.

 

Przewóz gotowych urządzeń
Przewóz gotowych urządzeń

 

Umiejscowienie nowego paśnika
Umiejscowienie nowego paśnika

 

Nowe paśniki, przeznaczone dokarmianiu saren, jeleni oraz łosi zbudował kol. Paweł Prendota. Umiejscowione w łowisku, będą służyć przez kolejne lata, na potrzeby zwierząt.

 

O naszej ostatniej działalności również tutaj:

(DRz.) fot. J. Onak

Powrót.

Comments are closed.