O g ł o s z e n i e

W związku z otrzymywanymi zgłoszeniami dotyczącymi występujących szkód łowieckich na terenie gminy Skrzyszów, Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, informuje, iż na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie, na terenach administracyjnych gminy Skrzyszów, występuje zakaz wykonywania polowań na zwierzynę łowną. Zarząd Koła jednocześnie zawiadamia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywane będą jedynie tzw. odstrzały sanitarne na lisy. Powyższe jest następstwem stwierdzenia przypadków wścieklizny u lisów w miejscowościach Ładna i Skrzyszów.

Powrót.

Comments are closed.