O g ł o s z e n i e

Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 5 sierpnia 2013 roku, uchylone zostało rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizna zwierząt na obszarze gminy Skrzyszów. Decyzja ma związek ze stwierdzeniem wygaśnięcia ognisk wścieklizny oraz w związku z nie odnotowaniem kolejnych przypadków choroby. W badaniach a także czynnościach związanych z eliminowaniem rozprzestrzeniania się ognisk tej niebezpiecznej choroby, brali udział również członkowie z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie. Dokonywali oni odstrzałów sanitarnych lisów a zestrzelone tusze przekazywane zostały do dalszych badań Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Tarnowie. Decyzja wchodzi z życie z dniem 6 sierpnia 2013 roku.

Niestety prawie pięcio-miesięczny zakaz wykonywania polowań na zwierzynę łowną spowodował, że egzystencja najbardziej wyrządzających szkody w uprawach rolnych  zwierząt, pozostawała poza kontrolą. Obecnie trwają czynności związane z planowym wykonaniem odstrzału dzików oraz innych zwierząt łownych.

Powrót.

Comments are closed.