O g ł o s z e n i e

W dniu 15 listopada 2013 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie rozporządzeniem nr 4/2013 określił obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny tj:

– od strony wschodniej: drogą łączącą miejscowości Jodłówka-Wałki (gmina Tarnów) i Pogórska Wola (gmina Skrzyszów) i dalej tą drogą aż do skrzyżowania jej z drogą Nr E40,

– od strony południowej: Drogą Nr E40, łączącą miejscowości Pogórska Wola (gmina Skrzyszów) i Tarnów  (gmina Tarnów), przechodzącą przez miejscowość Ładna (gmina Skrzyszów).

 W obszarze zagrożonym obowiązują następujące zakazy i nakazy:

1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,

2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,

3) zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,  4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,

6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy.

Niniejsze zakazy i nakazy obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 20 listopada 2013 roku.

Z uwagi na powyższe Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie informuje, iż w obszarze zagrożonym występowaniem wścieklizny nie będą wykonywane żadne polowania (również te związane z interwencyjnym odstrzałem dzików).  

Całość rozporządzenia: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2013/6755/akt.pdf .

Powrót.

Comments are closed.