O g ł o s z e n i e

Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 16 stycznia 2014 roku, uchylone zostało rozporządzenie nr 4/2013 z dnia 15.11.2013 roku w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizna zwierząt na obszarze gminy Tarnów. Decyzja ma związek ze stwierdzeniem wygaśnięcia ognisk wścieklizny. 

W czynnościach związanych z eliminowaniem rozprzestrzeniania tej niebezpiecznej choroby, brali  udział członkowie z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie. 

Decyzja wchodzi z życie z dniem 17 stycznia 2014 roku.

Powrót.

Comments are closed.