Ogłoszenia Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie

 

 1. W dniach 24 – 26 kwietnia 2015r. w Warszawie przy ul. Marsa C, odbędą się
  XII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji „Hubertus Expo 2015”, zorganizowane przez Polski Związek Łowiecki. Stoiska handlowe i wystawiennicze wielu firm krajowych i zagranicznych z branży łowiectwa uzupełniane będą ciekawym programem i licznymi pokazami.

Uznając uczestnictwo w Targach za niezwykle korzystne dla każdego myśliwego,
Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie organizuje bezpłatny grupowy wyjazd osób chętnych, który planowany jest na dzień 25.04.2015r. (sobota).

Mając na uwadze frekwencje każdego okręgu prosimy o wydelegowanie przynajmniej jednego przedstawiciela z koła z podaniem imienia, nazwiska, telefonu oraz przekazanie danych do tut. ZO w nieprzekraczalnym terminie 20.04.2015r. (poniedziałek) pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Od ilości zgłoszeń zależeć będzie organizacja wyjazdu, wobec czego prosimy
o potraktowanie sprawy jako priorytetowej.

 1. W związku z rozpoczynającym się sezonem strzeleckim przypominamy, że zgodnie
  z szeregiem przepisów statutowych każdy myśliwy ma obowiązek posługiwania się
  w realizacji uprawnień łowieckich bronią sprawną technicznie. Dodatkowo trening
  i podnoszenie umiejętności strzeleckich wchodzi w zakres obowiązków członka Zrzeszenia. W realizacji powyższego Zarząd Okręgowy wspólnie z Komisją Strzelecką
  i zespołem legitymowanych instruktorów strzelectwa PZŁ organizuje dyżury instruktorów na strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ Tarnów w m. Fiuk., ustalone
  na każdą sobotę i niedzielę w godz. od 9 00 – 1600, celem dokonania przystrzelania broni
  i uzyskania wymaganego zaświadczenia. Natomiast trening strzelecki organizują Zarządy Kół po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z gospodarzem strzelnicy
  Kol. Januszem Rutką (tel. kontaktowy 693-966-264). Nadmieniamy, że stosownie do uzgodnień Okręgowej Komisji Strzeleckiej i wytycznych Zarządu Okręgowego,  ilość minimum 20 rzutek na jednego myśliwego spełnia kryteria uznania treningu za zrealizowany.
 1. Informujemy, że 26 kwietnia br. o godz. 9 00 na strzelnicy w m. Fiuk organizowane są  zawody strzeleckie o „Puchar Wiosny”, które rozegrane będą w pełnym wieloboju myśliwskim, bez podziału na klasy strzeleckie. Dodatkowa klasyfikacja prowadzona będzie w grupie Dian. Wpisowe 70 zł płatne w dniu zawodów. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

/admin/

 

 

 

 

 

 

powrót »