Ogłoszenie

Zarząd Koła przypomina o obowiązkowym dokarmianiu zwierzyny w okresie zimowym.  Pasza wydawana jest w każdą sobotę poprzedzającą polowanie zbiorowe, lub w dniach w których nie ma polowań zbiorowych (niedziela) w godzinach 8.00 – 8.30. Paszę wydaje gospodarz domku kol. Józef Żurowski lub inny upoważniony myśliwy. Zaleca się by pasza umiejscawiana była w przygotowanych podsypach.

powrót »