Ogłoszenie dotyczące zasad korzystania z chłodni

Po zakończeniu korzystania z chłodni usytuowanej przy domku myśliwskim, należy pozostawić w niej czystości oraz porządek. Odpowiedzialnym za czystość w chłodni jest ostatnia osoba, która z niej korzysta. Niedopuszczalnym jest pozostawienie pustej komory chłodniczej z włączonym agregatem. W okresie wiosenno-letnim chłodnia posiada stały przyłącz wody z którego należy korzystać podczas mycia przedsionka i komory chłodniczej. W przypadku korzystania z wyciągarki elektrycznej, zabrania się ciągnięcia zwierzyny z oddalonego pojazdu (stwierdzenie uszkodzenia wyciągarki). Klucz do chłodni wydaje łowczy koła kol. Janusz Onak, skarbnik kol. Janusz Rzepecki oraz gospodarz domku – strażnik łowiecki kol. Józef Żurowski. Korzystanie z chłodni dla członków koła jest bezpłatne. Z uwagi na koszty pracy agregatu, zaleca się, by zwierzyna przechowywana była w czasie jak najkrótszym.

W najbliższym czasie, w chłodni zostanie umiejscowiona książka ewidencji, w której to osoby z niej korzystające, będą zobligowane do adnotacji dotyczącej czasu, ilości oraz rodzaju przechowywanej zwierzyny. Sytuacja ta spowodowana jest faktem ciągłego wykorzystania chłodni a co za tym idzie brakiem możliwości identyfikacji przechowywanej zwierzyny. Tusza, która nie zostanie ujęta w ewidencji uznana będzie za własność koła. 

powrót »