Ogłoszenie dotyczące zasad korzystania z domku myśliwskiego

Członkowie koła chcący korzystać z obiektów koła, muszą każdorazowo uzyskać akceptację łowczego kol. Janusz Onaka, następnie dokonać rezerwacji terminu u sekretarza koła kol. Dominika Rzepeckiego. Myśliwy, któremu udostępniony zostanie obiekt koła, jest odpowiedzialny za  powierzone mienie zgodnie ze stanem inwentarza.  Ponadto na myśliwym korzystającym z domku, ciąży obowiązek pozostawienia czystości, włącznie z opróżnieniem koszy na śmieci. Udostępnienie domku myśliwskiego dla członków koła jest bezpłatne.

powrót »