Ogłoszenie Zarządu Koła

Dnia 27.09.2014r /sobota/ o godzinie 17.00, odbędzie się

Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła Łowieckiego „Dzik”    

w Tarnowie

Miejsce zebrania- Domek Myśliwski w Pogórskiej Woli

Porządek zebrania:

 1. Powitanie i zagajenie,
 2. Zatwierdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Koła z dnia 26.04.2014 roku,
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków,
 5. Omówienie sytuacji finansowej koła i kwestii związanych ze szkodami łowieckimi w uprawach rolnych,
 6. Informacja na temat odbytego polowania dewizowego,
 7. Omówienie spraw bieżących sezonu łowieckiego 2014/2015,
 8. Omówienie kwestii dotyczących zasad wydawania paszy oraz dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym,
 9. Okresowe rozliczenie z przydzielonych prac do wykonania,
 10. Informacja na temat odbytego konkursu strzeleckiego kół,
 11. Organizacja uroczystości św. Huberta – wybór komitetu organizacyjnego,
 12. Zapytania i wolne wnioski,
 13. Zakończenie.

Obecność wszystkich członków koła obowiązkowa!

 

 

powrót »