Ograniczenie ruchu w rejonie siedziby koła

Od dnia 9 maja 2016 roku, ruch pojazdów przemieszczających w kierunku stanicy Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie został ograniczony.

Za sprawą porozumienia z właścicielem drogi tj. kopalnią gazu należącej do spółki PGNiG, droga została zamknięta dla ruchu pojazdów. Wyjątek stanowią pojazdy należące do pracowników firmy, członków Polskiego Związku Łowieckiego, służb mundurowych oraz mieszkańców, którzy to otrzymają stały identyfikator. Ograniczenie wjazdu spowodowane jest notorycznym zaśmiecaniem lasu a także jego dewastacją,

W związku z wprowadzeniem zakazu, osoby chcące korzystać z uroków przyrody miejscowości Pogórska Wola, proszone są o pozostawianie swoich pojazdów na parkingu przy zajeździe „U Kazika”. Od dnia 12.05.2016 roku, droga będzie objęta stałym nadzorem ze strony Służby Leśnej, Straży Łowieckiej oraz Policji, co skutkować może nałożeniem sankcji karnych. W najbliższych dniach na wjeździe zostanie zainstalowana również kamera monitorująca ruch pojazdów.

Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, mogą przemieszczać się drogą objętą zakazem za okazaniem ważnej legitymacji członka PZŁ.

(DRz.) fot. D. Rzepecki

Powrót.

Comments are closed.