Podsumowanie sezonu 2012/2013

Myśliwi z koła łowieckiego „Dzik” w Tarnowie podsumowali zakończony sezon łowiecki. Analiza danych, pozwala na stwierdzenie, iż miniony okres należał do bardzo udanych. Niebywałym, okazał się rekordowy od kilkudziesięciu lat, odstrzał dzików, gdzie w obwodzie koła strzelono ich ponad 60. W ubiegłych latach taka wartości nie byłyby możliwa do osiągnięcia. Wpływ na wzrost odstrzałów dzików, bezdyskusyjnie ma zwiększenie populacji tego gatunku oraz ulepszony system wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami, a członkami koła. To właśnie sprawne porozumienie pozwala na szybkie podjęcia działań w przypadku pojawiania się watahy tych groźnych dla upraw zwierząt. Nie bez znaczenia pozostaje również współpraca z Wójtem Gminy Skrzyszów Panem Marcinem Kiwiorem, który corocznie organizuje spotkania kół łowieckich działających na terenie gminy z mieszkańcami. Spotkania te pozwalają na poszerzenie współpracy z rolnikami oraz podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć, mających na celu zmniejszanie ilości występujących szkód łowieckich. Zakończony sezon to również podsumowanie innych działań realizowanych przez członków koła. Do najważniejszych należy utrzymanie wysokiego stanu populacji sarny, oraz bażanta, jak również osiągnięte sukcesy w walce z kłusownictwem. Należy zaznaczyć, iż miniony czas nie należał do łatwych, długa zima spowodowała potrzebę stałego i zintensyfikowanego dokarmiania zwierząt, co znacząco wpłynęło niekorzystnie na sytuacje finansową koła. Pomimo wszelkich trudności koło łowieckie „Dzik” wypełniło wszelkie zadania, oraz nałożone na nie obowiązki, a wykonany odstrzał przyczynił się do ograniczenia szkód w uprawach rolnych.

Powrót.

Comments are closed.