Polowanie wigilijne

Zgodnie z myśliwską tradycją w dniu 23.12.2012 roku w Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie zorganizowano wigilijne polowanie. Do odprawy stawiło się 19 myśliwych, wśród nich zaproszeni goście. Polowanie rozpoczęto odegranym sygnałem „Apel na łowy”, a po uroczystej odprawie przystąpiono do pierwszego miotu. Doskonałe warunki pogodowe jak również wspaniała koleżeńska atmosfera spowodowały, że pomimo kilku nie celnych strzałów wigilijne łowy okazały się udanym polowaniem. Bo przecież łowiectwo to nie tylko pozyskanie ale przede wszystkim możliwość bycia w kniei, obcowania z naturą, oraz poznawanie jej bogactwa.

Uroczystości w domku

 

Po zakończonych miotach uczestnicy polowania spotkali się na wigilijnej wieczerzy zorganizowanej przez kol. Tadeusza Gbura i kol. Kazimierza Ślusarczyka w domku myśliwskim koła, gdzie przy kominku i ciepłej strawie składano sobie życzenia. W tej uroczystości nie zabrakło również Wójta Gminy Skrzyszów Pana Marcina Kiwora, który życzył myśliwym satysfakcji z prowadzonej działalności i mniejszych szkód łowieckich. Uroczysta wieczerza to również czas pewnych refleksji, myśliwskich postanowień, oraz snucia planów na przyszłość.

Powrót.

Comments are closed.