Prace do wykonania – przypomnienie!!!
Harmonogram prac do wykonania w sezonie 2014/2015

Poniżej zamieszczono wykaz prac do realizacji przez poszczególnych członków koła. Zarząd Koła przypomina, że brak realizacji niniejszych czynności, skutkować będzie naliczeniem ryczałtu za niewykonanie prac na rzecz koła. Z uwagi na powyższe Zarząd Koła prosi o potraktowanie niniejszej sprawy jako pilnej!

Przegląd i modernizacja ambon:

-grupa I – K. Kozioł, W. Pacocha, J. Ciochoń, B. Chwistek

-grupa II- R. Wantuch, T. Gbur, S. Stańczyk, K. Pasek

Uprawa poletek zaporowych (Trzemesna):

– E. Sereda, S. Fijołek, J. Żurowski

Zagospodarowanie poletka zaporowego i zbiórka owsa (Szynwałd):

– S. Stańczyk, E. Sereda, S. Fijołek, J. Ciochoń

Uprawa poletka zaporowego (Wałki):

– J. Onak, B. Chwistek, S. Placek, M. Szatko

Introdukcja bażantów (zakup, przewóz):

– K. Kozioł, D. Rzepecki

Obsługa prawna związana z funkcjonowaniem i działalnością koła:

– J. Onak, D. Rzepecki, M. Morawski

Budowa urządzeń łowieckich (ambony, paśniki):

– Cz. Malig, W. Pacocha, Z. Skórski, Z. Zeljaś, M. Zeljaś, M. Milas

Prowadzenie domku myśliwskiego:

– Obsługa bieżąca: J. Żurowski, D. Rzepecki

– Koszenie trawy: W. Pacocha

Budowa i utrzymanie lizawek:

– S. Chwistek

Remont i modernizacja magazynu pasz:

– J. Żurowski, B. Chwistek, S. Placek

Przewóz paszy:

– L. Chrupek, E. Chrupek, K. Filip, J. Żurowski

Zakup soli:

– W. Pacocha, S. Chwistek

Prowadzenie strony internetowej koła:

– J. Onak, D. Rzepecki

Stażyści przyporządkowani są do zadań wykonywanych przez opiekunów oraz innych, określonych przez Zarząd Koła.

Członkowie koła nie uwzględnieni w niniejszym harmonogramie proszeni są o kontakt z łowczym koła.

 

powrót »