Rezerwacja domku – grudzień 2015

Zgodę na wykorzystanie domku oraz innych obiektów koła wydaje każdorazowo łowczy kol. Janusz Onak. Rezerwowaniem terminów zajmuje się sekretarz koła kol. Dominik Rzepecki /tel. 500099229/.

Przed uzyskaniem zgody, należy sprawdzić czy termin rezerwacji domku jest wolny. O powyższym decyduje pierwszeństwo zgłoszenia. 

dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
rezerwacja                                      K             I

legenda:

K- wykorzystanie domku na potrzeby koła,

I – wykorzystanie domku na inną okoliczność,

powrót »