Trudne prace w łowisku

W trudnym podmokłym terenie, wykorzystując ciężki sprzęt, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie przystąpili do prac przy ustawianiu ambony.

Wiosna to okres przeglądu łowieckich urządzeń, gdzie z uwagi na rozpoczynający się sezon polowań na rogacze, wszystkie ambony muszą być w stanie gwarantującym bezpieczne ich użytkowanie.

Tym razem do działań przystąpili myśliwi, wykorzystując specjalistyczny sprzęt operowany przez odbywającego w Kole Łowieckim „Dzik” staż Pawła Chudzikiewicza.

 

Ustawianie ambony

 

Obecnie na terenie koła usytuowanych jest ponad 50 ambon, które corocznie są sprawdzane i modernizowane. Ich utrzymaniem zajmują się przypisani do podobwodów poszczególni myśliwi bądź inne wyznaczone osoby. Pieczę nad utrzymaniem właściwego stanu wszystkich urządzeń sprawuje łowczy koła kol. Janusz Onak.

(DRz.) fot. J. Onak, P. Prendota

Powrót.

Comments are closed.