Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej

W dniu 29 sierpnia 2013 roku Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2014.

Zgodnie z powyższym wysokość składki członkowskiej na rok 2014 wynosi:

a) składka normalna – 290 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) – razem 325 zł.
b) składka ulgowa – 145 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) – razem 180 zł.

Wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego w 2014 roku wynosi 867 zł.

Zgodnie z § 181 ust. 5 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia zobowiązany jest zapłacić składkę na rzecz Związku w terminie do dnia 31 grudnia na rok następny. Składkę należy wpłacić u skarbnika koła, na konto bankowe lub w kasie ZO.

Nr konta 44 1240 5194 1111 0000 5252 2088

Powrót.

Comments are closed.