Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie zawiadamia:

Dnia 03.10.2015r /sobota/ o godzinie 16.00 odbędzie się

Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła Łowieckiego „Dzik”    

w Tarnowie

Miejsce zebrania- Domek Myśliwski w Pogórskiej Woli

Porządek zebrania:

 1. Powitanie i zagajenie,
 2. Zatwierdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Koła z dnia 12.04.2015 roku,
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków,
 5. Omówienie sytuacji finansowej koła i kwestii związanych ze szkodami łowieckimi w uprawach rolnych,
 6. Informacja na temat odbytego polowania dewizowego,
 7. Omówienie spraw bieżących sezonu łowieckiego 2015/2016,
 8. Omówienie kwestii organizacji polowań zbiorowych,
 9. Okresowe rozliczenie z przydzielonych prac do wykonania,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia składek oraz innych opłat na rzecz koła względem byłego członka Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie Jarosława Bani,
 11. Informacja na temat odbytego konkursu strzeleckiego kół,
 12. Organizacja uroczystości św. Huberta – wybór komitetu organizacyjnego,
 13. Zapytania i wolne wnioski,
 14. Zakończenie.

Obecność wszystkich Członków Koła obowiązkowa

/admin./

 

powrót »