Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Koła

Tradycją łowieckiego życia w kole „Dzik” są jesienne obrady. Zorganizowane w ostatnią sobotę września, skupiły większość myśliwskiej braci koła.

Spraw będących w porządku obrad było wiele. Najważniejsze z nich, to bieżące informacje dotyczące działalności koła, omówienie szkód łowieckich oraz finansów koła. Podsumowano również dotychczasowe przedsięwzięcia tj. budowy nowych urządzeń łowieckich, remontu magazynu pasz oraz prac gospodarczych w łowisku. Podczas zebrania przedstawiono harmonogram jesienno-zimowego sezonu dokarmiania zwierząt a także organizację wywozu paszy. Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie jest w pełnej gotowości na najtrudniejszy dla zwierząt – zimowy okres. We wskazany w planie dzień tygodnia, dyżur w magazynie pasz pełnić będzie wyznaczony myśliwy. Karma dla zwierząt wydawana będzie od listopada, tak by zwierzęta zostały przyzwyczajone do miejsc, w których będzie ona dostępna.

 

Podczas obrad
Podczas obrad

 

Walne zebranie to również czas na dyskusję, plany a także nowe pomysły. W swych wystąpieniach poszczególni myśliwi zwracali uwagę na kwestię kontynuowania introdukcji bażantów a także ochrony łowiska przez drapieżnikami. Koncepcja działalności koła, będzie ukierunkowana również na dalszą współpracę z mieszkańcami. Realizowane będą działania interwencyjne, na wypadek wystąpienia dużych szkód łowieckich. Koło posiada bowiem przewoźne ambony, które to w szybkim czasie mogą być zainstalowane w każdym terenie.

 

Seniorzy koła
Seniorzy koła

 

Podczas obrad, Prezes Koła kol. Czesław Malig, dokonał wprowadzenia nowego członka tj. kol. Marka Potempy. Młody nemrod przygodę z kołem rozpoczął w 2013 roku, od odbywania stażu kandydackiego. Po jego zakończeniu i zdaniu łowieckich egzaminów, decyzją Zarządu Koła został przyjęty w poczet członków.

Zebranie zakończono tradycyjnie myśliwskim ogniskiem, przy którym snuto opowiastki i wspominano łowieckie przygody. Koleżeńska atmosfera, przyjaźń a także wzajemny szacunek, ukazały najważniejsze w kole wartości.

 

Kol. Mateusz Zeljaś przygotowuje strawę
Kol. Mateusz Zeljaś przygotowuje strawę

 

Dla myśliwych z koła „Dzik”, nadchodzi okres jesiennych zasiadek, zbiorowych polowań a także spotkań i ciekawych wydarzeń.  Do jednych z najważniejszych należą obchody dnia Św. Huberta oraz tradycyjne wigilijne polowanie.

(DRz.)  fot. B. Chwistek

Powrót.

Comments are closed.