Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie zawiadamia:

Dnia 23.04.2016 roku /sobota/ o godzinie 17.00, odbędzie się

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie.

Miejsce spotkania – Domek Myśliwski w Pogórskiej Woli.

Porządek obrad:  

 1. Zagajenie i powitanie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia,
 4. Zatwierdzenie protokołu Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Koła

z dnia 03.10.2015 roku,

 1. Wybór komisji uchwał i wniosków,
 2. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za miniony sezon,
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła

za rok ubiegły,

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok

ubiegły.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków

Zarządu Koła,

 1. Przedstawienie planu gospodarczego na przyszły sezon,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności i budżetu koła na sezon

2015/2016,

 1. Szkolenie z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
 2. Wybór kandydatów do odznaczeń łowieckich,
 3. Podsumowanie wykonanych prac gospodarczych w sezonie 2015/2016,
 4. Przydzielenie zadań do wykonania w sezonie łowieckim 2016/2017,
 5. Zapytania i wolne wnioski,
 6. Zakończenie zebrania.

 

Na zebraniu obowiązuje strój organizacyjny Polskiego Związku Łowieckiego (mundur wyjściowy). Obecność wszystkich Członków Koła jest obowiązkowa (par 41 ust 9 Statutu PZŁ).

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

powrót »