Ważne informacje nt. polowań zbiorowych

Z dniem 17 października weszły w życie zmiany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Zmiany opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1829.

Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że zgodnie z powyższym rozporządzeniem zakazane jest odbywanie polowań zbiorowych, jeżeli:

  • ilość uczestniczących w nich osób (w tym myśliwych, naganiaczy oraz osób towarzyszących)będzie większa niż 10 osób(w przypadku polowań odbywających się w miejscach znajdujących się na obszarze czerwonym)
  • będzie większa niż 20 osób(w przypadku polowań na obszarze żółtym).

Zarządy kół spodziewające się większej ilości uczestników polowania powinny w tej sytuacji rozważyć ich odwołanie. Zarząd Główny zwraca uwagę na to, iż przy takich obostrzeniach praktycznie wykluczona jest możliwość organizowania polowań zbiorowych na terenie strefy czerwonej, zaś na terenie strefy żółtej możliwość ta ograniczona jest do minimum. Tyczy się to także polowań tzw. dewizowych. Decyzja co do organizacji i przeprowadzania polowań należy do zarządów kół oraz zarządców obwodów łowieckich.

Jak bezpiecznie polować?

Jeżeli zarządy kół bądź zarządcy obwodów łowieckich zdecydują się na przeprowadzanie polowań, to w mocy pozostają pozostałe obostrzenia przewidziane przepisami rozporządzenia z dnia 9 października 2020 r. Uczestnicy polowań obowiązani są zatem do zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy podczas zbiórki i odprawy myśliwych przed polowaniem, podczas rozprowadzania myśliwych na stanowiska, podczas zbiórek między pędzeniami oraz po zakończeniu polowania, w tym w trakcie pokotu. Dopiero po zajęciu stanowiska myśliwy będzie zwolniony z obowiązku zasłonięcia ust i nosa. Podczas spożywania posiłków zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu. Za zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia odpowiedzialny jest prowadzący polowanie, zaś uczestnicy polowania są obowiązani podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie także w zakresie przepisów sanitarnych dotyczących epidemii COVID-19.

źródło: www.pzlow.pl

Powrót.

Comments are closed.